Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerp-HUM Wbb (landbodem) ter kritiek (reactietermijn gesloten!)

De ontwerp-Handhavingsuitvoeringsmethode Wet bodembescherming (HUM Wbb) is een algehele herziening van de huidige HUM Wbb van december 2006.

De ontwerp-Handhavingsuitvoeringsmethode Wet bodembescherming (HUM Wbb) is een algehele herziening van de huidige HUM Wbb van december 2006. De HUM is aangepast aan de inmiddels gewijzigde regelgeving en beoordelingrichtlijnen/protocollen, maar ook aan de vorig jaar verschenen HUM Besluit bodemkwaliteit en de Besluitvormingsuitvoeringsmethode (BUM, product van het project BEUK; zie elders op deze website). De opzet van de HUM sluit aan bij de HUM Bbk. De HUM beoogt een naslagwerk te zijn voor de meer ervaren toezichthouder/handhaver en een best practice-document met tips en praktijkgevallen. Ook wordt aandacht besteed aan ketenhandhaving en de lessen uit recente fraudegevallen. Daarnaast bevat de HUM ook procedures voor het opzetten van een controle- en registratiesysteem. In de bijlagen zijn onder andere recente interventie- en sanctiestrategieŽn van diverse handhavende instanties opgenomen.
Toelichting over de ontwerp HUM vindt u hier.
Reageren tot en met uiterlijk vrijdag 24 september 2010.