Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerp-Richtlijn Inhoud Saneringsplan ter kritiek (reactietermijn is gesloten)

Om de uniformiteit van bij de overheid ingediende bodemsaneringsplannen te bevorderen is een
ontwerp-Richtlijn Inhoud Saneringsplan
opgesteld. Reactietermijn is gesloten.

Om de uniformiteit van bij de overheid ingediende bodemsaneringsplannen te bevorderen is een ontwerp-Richtlijn Inhoud Saneringsplan opgesteld. Reactietermijn is gesloten.
Toelichting op de ontwerp-Richtlijn Inhoud Saneringsplan
Doel van de Richtlijn is het bevorderen van de uniformiteit van bodemsaneringsplannen die worden ingediend bij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (provincies en gemeenten).
De Richtlijn brengt de wettelijke eisen in beeld. Ontwerp-aspecten en andere wensen vanuit de opdrachtgever zijn buiten beschouwing gebleven. De Richtlijn geeft een overzicht van hetgeen er in een saneringsplan staan zodat het bevoegd gezag Wbb alle gegevens heeft om tot een besluit te kunnen komen. De opzet van de Richtlijn sluit volledig aan op de Toetslijsten van het bevoegd gezag die zijn opgenomen in de BUM Wbb.
De Richtlijn is geen protocol, er is dus geen certificaat of erkenning vereist voor het gebruik van dit document.
BEUK
De Richtlijn is opgesteld in het kader van het SIKB-project BEUK. Het project BEUK heeft ook geleid tot een BUM Wbb, die eveneens ter kritiek ligt tot 10 augustus 2010.
Toelichting Bodemsanering efficiŽnt en uniform in de keten
Oproep: probeer de BUM en Richtlijn uit op uw locatie!
Vanuit het project BEUK wordt voor een drietal locaties waarbij een saneringsplan en beschikking volgens de nieuwe systematiek uitgewerkt worden, implementatiebegeleiding geboden. Doel hiervan zal zijn om al snel eerste ervaringen op te doen. Adviesbureaus en initiatiefnemers kunnen bij SIKB vanaf nu en tot uiterlijk 1 september 2010 projecten aanmelden waaruit een selectie zal plaatsvinden; de selectie richt zich op het verkrijgen van een zo groot mogelijke verscheidenheid van projecten. Stuur een mail naar walter.dekoning@sikb.nl of bel 0182 - 540 675.