Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Twee nieuwe webapplicaties SIKB voor waterbeheerders

Met twee nieuwe webapplicaties van SIKB wordt de handhaving van het Besluit Bodemkwaliteit voor waterbeheerders een stuk eenvoudiger.

In samenwerking met een aantal waterschappen heeft SIKB twee applicaties ontwikkeld die het toezicht op de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit een stuk makkelijker maken: Bbk Toezicht(href="/pagina.aspx?id=9817" id="9817"" target="_blank")
en Bbk Beoordeling(id="9819"" target="_blank" href="/pagina.aspx?id=9819")
. Lees meer ......