Kennis van kwaliteit in bodembeheer

U kunt reageren op aanpassingen in SIKB BRL SIKB 6000 en protocol 6003

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009, zijn in het kader van milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem een aantal zaken veranderd.

Bijvoorbeeld is milieukundige verificatie bij ingrepen in de waterbodem niet meer verplicht. Dit heeft geresulteerd in voorstellen voor aanpassingen in SIKB BRL SIKB 6000 en protocol 6003. Wijzigingen die niet zijn gerelateerd aan de inwerkingtreding van de Waterwet, zijn bij de geplande herziening in 2011 aan de orde. U kunt tot 11 januari 2011 reageren op de voorgestelde aanpassingen. Klik hier voor meer informatie.