Kennis van kwaliteit in bodembeheer

U kunt reageren op het ontwerp AS SIKB 6700, 'Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen'

AS SIKB 6700 gaat de huidige accreditatieregeling voor inspectie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen met als technische grondslag de CUR/PBV-Aanbeveling 44 vervangen. U kunt tot en met 28 februari 2011 (LET OP: termijn is verlengd, was oorspronkelijk 20 januari) reageren op de voorgestelde ontwerpversie.

AS SIKB 6700 gaat de huidige accreditatieregeling voor inspectie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen met als technische grondslag de CUR/PBV-Aanbeveling 44 vervangen. Ook het examenreglement voor inspecteurs ligt ter kritiek. U kunt tot 28 februari 2011 reageren op de voorgestelde ontwerpversie. Uw commentaar kunt u sturen aan SIKB, bijvoorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of per post t.a.v. de secretaris van het Accreditatiecollege Bodembescherming; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij de ontwerpdocumenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregeling. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Meer over de ontwerpversie van de AS SIKB 6700 in het document Toelichting AS SIKB 6700. klik hier voor alle documenten.