Kennis van kwaliteit in bodembeheer

U kunt reageren op het ontwerp BRL SIKB 7700 'Aanleg Vloeistofdichte Voorzieningen'

BRL SIKB 7700 gaat de huidige certificeringregelingen voor aanleg van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen BRL 2319, BRL 2369, BRL 2370, BRL 2371, BRL 2372 en BRL 5262 vervangen. U kunt tot 28 februari 2011 (LET OP, termijn is verlengd, was oorspronkelijk 20 januari 2011) reageren op de voorgestelde ontwerpversie.

BRL SIKB 7700 gaat de huidige certificeringregelingen voor aanleg van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen BRL 2319, BRL 2369, BRL 2370, BRL 2371, BRL 2372 en BRL 5262 vervangen. U kunt tot 28 februari 2011 reageren op de voorgestelde ontwerpversie. Uw commentaar kunt u sturen aan SIKB, bijvoorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of per post t.a.v. de secretaris van het CCvD Bodembescherming; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, ook te vinden bij de ontwerpdocumenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de certificeringsregeling.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Meer over de ontwerpversie van de BRL SIKB 7700 in het document Toelichting BRL SIKB 7700. Klik hier voor alle documenten.