Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Wijzigingsblad BRL 9335

Voor BRL SIKB 9335 ( Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor Grond) is een wijzigingsblad vastgesteld.

In het wijzigingsblad zijn ook aanpassingen voor protocol 9335-1, 9335-2 en 9335-4 doorgevoerd.
Het wijzigingsblad is onlangs goedgekeurd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) in Rijswijk.
De aanpassingen zijn gericht op tekstuele toelichting, enkele correcties en het omgaan met zeer kleine partijen (< 25 m3) (n.a.v. wijzigingen in Bbk/Rbk) alsmede de verwijzing naar relevante onderdelen van RAW 2005.
Klik hier voor de actuele versie van het Wijzigingsblad.
De beschreven aanpassingen kunnen per direct door de markt worden gebruikt als onderdeel van de vigerende versie (versie 3.4) van BRL en protocollen, maar moeten zijn gemplementeerd op 1 juli 2010.
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn behouden hun geldigheid