Kennis van kwaliteit in bodembeheer

AS 6800 Bodembescherming door inspectie van opslagtanks

Een belangrijk onderdeel van het bodembeschermingsbeleid is de inspectie van ondergrondse tanks, bijbehorende ondergrondse leidingen en de vloeistoffen in die tanks.

Een belangrijk onderdeel van het bodembeschermingsbeleid is de inspectie van ondergrondse tanks, bijbehorende ondergrondse leidingen en de vloeistoffen in die tanks. Het Accreditatiecollege Bodembescherming heeft daarvoor een ontwerp-inspectierichtlijn vastgesteld: AS 6800 Controle en herkeuring van tank(opslag)installaties. De AS 6800 beschrijft de controle van de bekleding en kathodische bescherming van de tanks; de controle van water, bezinksel en micro-organismen in de tanks; de controle van aarding en potentiaalvereffening; de herkeuring van tanks en leidingen en de uitvoering van bodemweerstandsmetingen.
Het periodiek laten uitvoeren van dergelijke inspecties is volgens het Activiteitenbesluit verplicht in diverse gevallen. De inspectie-instelling behoeft een erkenning op basis van de Regeling Bodemkwaliteit.
Als de AS 6800 definitief is geworden zal hij diverse verouderde documenten (AP08, KC”s 102 t/m 106) vervangen.
Reageren?U kunt reageren op het ontwerp tot en met 28 april 2011. SIKB stelt het op prijs als u daarbij gebruik maakt van het reactieformulier.
Klik hier voor de de AS 6800 en de bijbehorende protocollen
Klik hier voor een uitgebreide toelichting