Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Belangrijke stap gezet tot harmonisatie aanleveringseisen deponeren

Op 30 mei jl. heeft het CCvD Archeologie het Wijzigingsblad nr 1 vastgesteld voor de KNA Landbodems. De KNA 3.2 wordt op onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de uitkomsten van prj 144 'Harmoniseren eisen Deponeren'.

Vrijgegeven door het CCvD Archeologie op 30 mei 2011 wijzigingsblad nr. 1 bij KNA Landbodems (versie 3.2)
Datum in werking treden van het wijzigingsblad: 1 juli 2011 (alle projecten vanaf 1 juli 2011)
a. invoeren van het werken met richtlijnen voor selectie / deselectie van vondstmateriaal (PS06) en volgens de overleg-/contactmomenten:
· Gebruik is mogelijk vanaf 1 juli 2011.
· Gebruik verplicht (einde overgangstermijn) per 1 oktober 2011.
Dit is relevant voor opstellers van PvE”s, opgravers en depothouders. Nu tevoren bekend is welke materialen in aanmerking komen voor (de)selectie in het veld of op kantoor, kan hiermee in het PvE, uitvraag en offerte rekening worden gehouden. Het contact / overleg tussen opgraver en depothouder kan gerichter plaats vinden. De rolverdeling tussen het bevoegd gezag op locatie, de depothouder en de opgraver is verduidelijkt.

b. invoeren van het werken met gestandaardiseerde begrippen (inhoud van de pakbon, OS17):
· Gebruik is mogelijk vanaf 1 juli 2011.
· Gebruik verplicht (einde overgangstermijn) per 1 oktober 2011.
Dit is relevant voor vergunninghouders en depothouders. Het betekent dat de eisen vanuit alle provinciale en diverse gemeentelijke depothouders inhoudelijk zijn geharmoniseerd vanaf 1 juli 2011. Gewerkt wordt nog aan de standaard voor het digitaal uitwisselen. Die zal in later stadium worden ingevoerd. klik hier voor het gehele nieuwsitem en relevante documenten.