Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen”

U kunt reageren op BRL SIKB 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen” en bijbehorende protocollen.

Het doel van de BRL en de protocollen is het verkleinen van de kans op schade bij een tijdelijke grondwaterbemaling als gevolg van een onjuist of onvolledig bemalingsadvies, technisch bemalingsplan, een onjuiste of onvolledige uitvoering van de bemaling of een onjuiste aansturing van de bemaling. U kunt op de nu voorliggende ontwerp-versies van BRL SIKB 12000 en protocollen 12010, 12020, 12030 en 12031 reageren tot uiterlijk 25 maart 2011 door dit format in te vullen. Klik hier voor de BRL en protocollen. Meer over deze reactieronde in het document met achtergrondinformatie.