Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 7000 Herzien

De BRL SIKB 7000 is herzien.

De BRL SIKB 7000 is herzien. De nieuwe versie bevat onder meer een eenvoudiger kwaliteitsregeling voor het tijdelijk uitplaatsen van grond en eisen aan de kwaliteit van de werkvoorbereiding. De eisen aan de arbeidsveiligheid worden niet meer getoetst via BRL SIKB 7000. Aanleiding is het in werking treden van nieuwe wetgeving (de Waterwet) en de ervaringen bij het gebruik van BRL SIKB 7000 in de praktijk.