Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Extra bijeenkomst op 14 april: Meer weten over de BRL SIKB 7000?

Verschil tussen saneringen en tijdelijk uitplaatsen, consequenties van de Waterwet, de CROW 132 wel of niet van toepassing?

Verschil tussen saneringen en tijdelijk uitplaatsen, consequenties van de Waterwet, de CROW 132 wel of niet van toepassing? Het zijn discussiepunten die aan de orde zijn bij de herziening van BRL SIKB 7000. En wellicht heeft u zelf andere wensen..... Op vrijdag 1 april 2011 organiseerde SIKB een Kennis- en Discussiebijeenkomst over de voorstellen tot herziening van de BRL SIKB 7000.
Wegens grote belangstelling hebben wij een tweede bijeenkomst georganiseerd op 14 april bij Vergadercentrum Hoog-Brabant te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt u uitgebreid ge´nformeerd over de voorstellen en kunt u ook mondeling reageren.
Tot en met 15 april 2011 ligt de ontwerp-herziening van BRL SIKB 7000 Uitvoering van (waterbodem-)saneringen ter kritiek. Klik hier voor meer informatie over deze herziening.
Klik hier voor het programma
Klik hier voor het inschrijfformulier