Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Gebruikersworkshop Handreiking Archeologie Waterbeheerders

Op 9 maart 2011 en op 11 april is er een Gebruikersworkshop Handreiking Archeologie Waterbeheerders gepland. De bijeenkomsten vinden plaats op 9 maart bij Waternet te Amsterdam en op 11 april bij Waterschap de Dommel in Boxtel.

Hoe ga ik als waterbeheerder om met archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden? De Handreiking archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden voor waterbeheerders geeft antwoord op deze vraag. Om handen en voeten te geven aan een gemeenschappelijk instrument heeft de Unie van Waterschappen samen met Rijkswaterstaat als gezamenlijke waterbeheerders de handen ineen geslagen om samen met SIKB te komen tot een handreiking op het gebied van archeologie, aardkundige waarden en bovengrondse cultuurhistorie.
De handreiking is pas een succes als deze werkt zoals beoogd en vanzelfsprekend veel gebruikers kent. Daarom worden in 2011 twee praktijkworkshops georganiseerd in samenwerking met SIKB. Een op 9 maart bij Waternet te Amsterdam en een op 11 april bij De Dommel in Boxtel.
Programma 11 april Waterschap de Dommel, Boxtel
13.00 Ontvangst
13.30 Welkom
13.45 -14.00 Toelichting op de achtergrond en inhoud van de Handreiking Esther Wieringa, SIKB
14.00 - 14.30 Toelichting op het gebruik van de Handreiking Sigrid van Roode, The Missing Link
14.30 Koffiebreak
14.45 - 15.45 Werken met de Handreiking op basis van praktijkcasussen O.l.v. Esther Wieringa en Sigrid van Roode
15.45 – 16.30 Terugkoppeling, vragen en afsluiting
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@sikb.nl met vermelding van deze workshop met datum en uw naw gegevens.