Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Impressie workshop tijdelijke grondwaterbemalingen 12 oktober in Rotterdam

Op 12 oktober organiseerde SIKB in samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam (GWR) en Gasunie een workshop over Tijdelijke grondwaterbemalingen.

Op 12 oktober organiseerde SIKB in samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam (GWR) en Gasunie een workshop over Tijdelijke grondwaterbemalingen.
De workshop werd georganiseerd in het kader van een SIKB-project waarin de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen wordt verbeterd. Belangrijkste speerpunten in dat project voor de bemalingensector zijn:
· Verbetering van kennis
· Faciliteren van kennisdeling
· Procesverbetering
De uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen is gevoelig voor fouten. Aan de hand van een tweetal praktijkgevallen vanuit Gemeentewerken Rotterdam en Gasunie werd kennis en ervaring in een actieve vorm gedeeld: wat gaat goed, wat gaat fout, waarom is dat zo en vooral: wat kunnen we daarvan leren?
De workshop werd bezocht door meer dan 50 enthousiaste professionals vanuit opdrachtgevers, adviesbureaus, hoofdaannemers, bemalers en bevoegd gezag. Gemma Himmelreich van MWH was dagvoorzitter van de workshop. Bert de Doelder van Gemeentewerken Rotterdam en Kasper Hoiting van Gasunie verzorgde de presentatie en terugkoppeling van de casussen.
De casussen betroffen de bouw van de Markthal in Rotterdam, waarbij ook een parkeerkelder wordt aangelegd. Daarnaast presenteerde de Gasunie de Gasrotonde. Ervaringen uit de bouwfase werden gedeeld en bediscusieerd met de deelnemers. Met name het feit dat alle actoren aanwezig waren en met elkaar in discussie gingen en oplossingen zochten, werd als zeer positief ervaren door de workshopdeelnemers.
Tijdens de workshop is ook ingegaan op de nieuwe BRL SIKB 12000, een beoordelingrichtlijn op basis waarvan bedrijven die betrokken zijn bij tijdelijke grondwaterbemalingen zich vanaf medio 2012 kunnen certificeren. Ook is ingegaan op de toekomstige Besluitvormings uitvoeringsmethode voor tijdelijke grondwaterbemalingen (BUM) voor waterschappen. Doel van deze BUM is voor bevoegd gezag, maar ook voor de vergunningsaanvragers meer uniformiteit aan te brengen in het proces van vergunningsverlening in het kader van tijdelijke bemalingen.