Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Interpretatiedocument vastgesteld voor BRL SIKB 1000

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuw Interpretatiedocument vastgesteld voor BRL SIKB 1000 (Monstername voor partijkeuringen).

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuw Interpretatiedocument vastgesteld voor BRL SIKB 1000 (Monstername voor partijkeuringen). Met de nieuwe versie is de zogenaamde heterogeniteitstoets ook opgenomen in SIKB protocol 1002 en in SIKB protocol 1003.