Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarprogramma 2011 is uit

Ondanks de teruglopende budgetten heeft SIKB ook voor 2011 genoeg plannen. Die voor bodembeheer staan in dit Jaarplan
, met een overzicht van de resultaten van een productief 2010.

SIKB voert de activiteiten op het gebied van bodembeheer in 2011 uit op een sobere begroting, voornamelijk gericht op onderhoud en beheer van bestaande documenten. Toch zijn we erin geslaagd om nieuwe initiatieven in de plannen op te nemen, zoals de ontwikkeling van een certificatieschema op basis van systeemcertificatie en een nieuw protocol voor de uitvoering van bodemonderzoek met TRIADE-methoden. Kijk voor deze plannen in het Jaarplan bodembeheer 2011. In bijlage 2 van dit Jaarplan is een overzicht opgenomen van de resultaten van een productief 2010.
Kijk hier voor de lopende Meerjarenprogramma's bodembeheer en archeologie.