Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarprogramma bodembescherming 2011

Kijk in het Jaarprogramma bodembescherming 2011 voor de activiteiten van SIKB op dit terrein in 2011.

Kijk in het Jaarprogramma bodembescherming 2011 voor de activiteiten van SIKB op dit terrein in 2011. In 2010 is gestart met de herziening van de richtlijnen voor aanleg van vloeistofdichte voorzieningen, inspectie van bodembeschermende voorzieningen en de inspectie van ondergrondse tanks. Eind 2011 zullen de schema‚ÄĚs die nu in de ontwerpfase zijn definitief worden. Dat betekent dat de diverse vernieuwde documenten worden uitgebracht en actief onder de aandacht gebracht. Dan begint ook het regulier onderhoud van deze documenten en de daarbij horende communicatie. Andere ontwikkelingen: 1) de opzet voor de examenstructuur voor inspecteur bodembeschermende voorzieningen, 2) de mogelijkheden van een kwaliteitssysteem voor het inspecteren van minerale afdichtingslagen en 3) protocollen voor de inspectie van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen.