Kennis van kwaliteit in bodembeheer

KNA Leidraad Archeozoologie vrijgegeven voor gebruik

Het CCvD Archeologie heeft op 12 september jl. de KNA leidraad Archeozoologie vastgesteld.

Tussen 10 mei en 5 juli 2011 kon u reageren op het ontwerp van de leidraad. Ingekomen reacties zijn in de definitieve versie verwerkt. Op 12 september 2011 heeft het CCvD Archeologie het ontwerp van de KNA leidraad Archeozo÷logie vastgesteld en vrijgegeven voor praktijkgebruik.
De leidraad Archeozo÷logie verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed archeozo÷logisch onderzoek wordt verstaan. Het is een praktische handleiding met best practices waarnaar vanuit een plan van aanpak (PvA) of Programma van Eisen (PvE) verwezen kan worden. In detail is het gericht op de archeozo÷loog die het onderzoek uitvoert, in grote lijnen op diegenen die het onderzoek via PvE en PvA aansturen.

De volgende onderwerpen komen in de leidraad aan bod:

├â┬é├é┬Ě de archeologische vragen die met dierlijk materiaal kunnen worden beantwoord
├â┬é├é┬Ě de consequenties van de vraagstelling voor de manier van verzamelen in het veld
├â┬é├é┬Ě het archeozo÷logisch onderzoek zelf (eisen die aan de onderzoeker gesteld mogen worden, de voorzieningen waarover zij of hij moet beschikken en de manier waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan)
├â┬é├é┬Ě de relatie tussen de onderdelen van een PvE en de in de leidraad genoemde onderwerpen.
Klik hier om de leidraad te downloaden Klik hier om de ingekomen reacties te bekijken