Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nemen van grondwatermonsters: hoe zit het?

Tot 1 oktober 2012 mag nog worden gewerkt volgens de vigerende versie van protocol 2002. Tegelijkertijd is werken volgens de nieuwe inzichten uit NEN 5744:2011, als eisen opgenomen in de Interpretatiedocumenten bij zowel AS als BRL SIKB 2000, al sinds 1 april 2012 mogelijk. SIKB gaat intussen door met het herzien van protocol 2002 en verwacht in het najaar van 2012 een openbare reactieronde te kunnen houden op een nieuwe ontwerpversie van het protocol.

Sinds de publicatie in maart 2011 van de nieuwe NEN 5744 krijgen we bij SIKB veel vragen over wat nu geldt voor het nemen van grondwatermonsters bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoek.
Wat zijn ook alweer de wettelijke eisen?Bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit wijst voor het nemen van grondwatermonsters bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoek protocol 2002 aan. Dat betekent dat alleen daarvoor erkende bedrijven grondwatermonsters mogen nemen bij milieuhygiŽnisch bodemonderzoek en dat zij dit werk moeten uitvoeren volgens protocol 2002. Voor gecertificeerde bedrijven geldt daarbij verder BRL SIKB 2000, voor geaccrediteerde bedrijven AS SIKB 2000.
Wat heeft NEN 5744 daar dan mee te maken?Voor een aantal uitvoeringsaspecten van het nemen van grondwatermonsters verwijst protocol 2002 naar NEN 5744 en 5745. Daarmee zijn die normen ook van toepassing op het nemen van grondwatermonsters. Met het verschijnen van een nieuwe versie van NEN 5744 in maart 2011 is de oude NEN 5744 herzien en is NEN 5745 vervallen (geÔntegreerd in NEN 5744).
En nu zitten wij met inhoudelijk verschillende documenten.Dat was inderdaad zo, door het verwerken van nieuwe inzichten stelt NEN 5744 aan diverse uitvoeringsaspecten andere eisen dan protocol 2002, dat immers uit 2007 stamt. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat er vragen waren over hoe het nu eigenlijk moet. De inhoudelijke verschillen zijn intussen weggepoetst door de werkwijze beschreven in de nieuwe NEN 5744:2011 om te zetten in eisen en die op te nemen in de al bestaande Interpretatiebladen bij BRL en AS SIKB 2000. In het Interpretatieblad bij BRL SKB 2000 gaat het om de nieuwe interpretaties 19 t/m 22, in het Interpratieblad bij AS SIKB 2000 om de nieuwe interpretaties 13 t/m 16.
Downloaden documenten:BRL SIKB 2000, protocol 2002 en Interpretatiedocument bij BRL SIKB 2000AS SIKB 2000, protocol 2002 en Interpretatiedocument bij AS SIKB 2000
En hoe zit het dan?Zowel BRL SIKB 2000 als AS SIKB 2000 geeft bedrijven (in paragraaf 1.4) altijd een overgangstermijn van een jaar bij het uitkomen van een nieuwe versie van een NEN. Intussen hebben SIKB en NEN samen afgesproken deze termijn in relatie tot NEN 5744 met een half jaar te verlengen. Het komt er dus op neer dat de bedrijven tot 1 oktober 2012 de vigerende versie van protocol 2002 mogen toepassen zonder rekening te houden met de vier nieuwe interpretaties. Werken volgens de nieuwe interpraties mag al wel en is vanaf 1 oktober 2012 verplicht.
Moeten we dan tot in de eeuwigheid dat Interpretatiedocument erbij houden?Nee, SIKB werkt al aan het aanpassen van protocol 2002. Na de vaststelling van de nieuwe versie zijn de interpretaties uit het Interpretatiedocument in onder meer het protocol opgenomen. Maar voor het zover is volgt eerst een ontwerpversie waarop u kunt reageren.