Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe versies AP04 en AS SIKB 3000

Alle documenten in de accreditatieregelingen AP04 en AS SIKB 3000 zijn vernieuwd. De documenten zijn, onder voorbehoud van goedkeuring door de RvA, gepubliceerd.

De rapportagegrenzen voor analyses liggen wel eens hoger dan de streefwaarde. Dat leidt in de praktijk te vaak tot het onterecht in een minder schone categorie indelen van locaties. Bij waterbodems knelt dit het meest en daarom is dat het eerst aangepakt. De in de nieuwe versie van protocol 3210-3290 opgenomen lagere rapportagegrenzen moeten dit knelpunt wegnemen. In een volgend project bespreken we lagere rapportagegrenzen voor analyses van grond- en grondwatermonsters. naar de documenten van AS SIKB 3000
Het komt niet vaak voor dat het laboratorium bij partijkeuringen monsters op vluchtige stoffen moet analyseren. Protocol 1001 beschreef wel al hoe de monsternemer dergelijke monsters aan het laboratorium moet aanleveren. Aan de hand van de nieuwe versies van AP04-V en -SG weet het laboratorium nu ook hoe daarmee in voorkomende gevallen om te gaan. naar de documenten van AP04