Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerp KNA leidraad Archeozoologie ter kritiek

Op 21 maart 2011 heeft het CCvD Archeologie het ontwerp van de Leidraad Archeozoologie vastgesteld.

Ter kritiek: Ontwerp van de KNA Leidraad Archeozoologie
Op 21 maart 2011 heeft het CCvD Archeologie het ontwerp van de Leidraad Archeozoologie vastgesteld. Tussen 10 mei en 5 juli 2011 kunt u reageren op het ontwerp middels het reactieformulier.
Toelichting De bestudering van tijdens opgravingen gevonden resten van dieren zoals bot, gewei, schelpen en visbot is een belangrijk onderdeel van archeologisch onderzoek. Om dit onderzoek mogelijk te maken is het belangrijk dat het dierlijke materiaal tijdens opgravingen zorgvuldig verzameld wordt en op een effectieve wijze wordt bestudeerd. Voorwaarde daarbij is dat er een heldere vraagstelling ligt en dat het materiaal de potentie heeft om die vragen mee te beantwoorden. De leidraad archeozo÷logie verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed onderzoek wordt verstaan en welke voorzieningen voorhanden moeten zijn. Het is een praktische handleiding met best practices waarnaar vanuit een plan van aanpak (PvA) of programma van eisen (PvE) verwezen kan worden. In detail is het gericht op de archeozo÷loog die het onderzoek uitvoert, in grote lijnen op diegenen die het onderzoek via PvE en PvA aansturen. Klik hier voor meer informatie