Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Protocol SIKB 0101 geactualiseerd

Eind december is door het CCvD Bodembeheer het protocol SIKB 0101 versie 9.0.0 vastgesteld. In het uitwisselformaat zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van wensen van gebruikers.

Het uitwisselformaat SIKB 0101 is op verschillende onderdelen aangepast. Toegevoegd is ondermeer de mogelijkheid om ook toetsresultaten uit te wisselen. Er heeft een flinke slag plaatsgevonden in de harmonisatie van analyseresultaten met de watersector (IDsW). De definitie van met name de velden uit de LIB-dataset zijn aangescherpt in navolging van een door het LIB in 2009 uitgevoerde definitiestudie. Naast enkele inhoudelijke aanpassingen is ook een aantal technische verbeteringen uitgevoerd, onder meer om de geautomatiseerde gegevensuitwisseling nog beter te faciliteren. Een volledig overzicht van de wijzigingen versie 9.0.0 ten opzichte van 8.1.0 vindt u hier. De wijzigingen in protocol SIKB 0101 zullen de komende weken door de aangesloten softwareleveranciers worden ge´mplementeerd.