Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Rapport Functioneren certificatieschema”s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2010 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming heeft in haar vergadering van 1 juni 2011 het rapport Functioneren certificatieschema”s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2010 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema”s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2010 is beoordeeld.
In het rapport zijn de resultaten van (vervolg-)audits door certificerende instellingen in 2010 voor de beoordelingsrichtlijnen BRL 2319, 2362, 2369, 2370, 2371 en 2372 beschreven.Vanuit SIKB is dit de tweede rapportage over de uitvoering van de certificatieschema”s voor bodembescherming, na het eerste rapport over 2009.