Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKB heeft een cursusreeks Bodem Digitaal ontwikkeld

3 november organiseren we in samenwerking met CSO en NASCA-i de eerste basismodule.

SIKB heeft een cursusreeks ontwikkeld waarbij in drie afzonderlijke modulen ingegaan wordt op:
1. de beschikbare digitale bodemgegevens in diverse informatiebronnen (Bodemloket, Bodemdata, DINO etc.);
2. de dagelijkse omgang met digitale bodemgegevens en het effectief omgaan met de diverse informatiebronnen);
3. de basisterminologie zoals SIKB0101, xml, LIB-controletool;
4. het digitaal uitwisselen van bodemgegevens; (5) het kwalitatief goed beheren van digitale bodemgegevens.
3 november organiseren we in samenwerking met CSO en NASCA-i de eerste basismodule.
Daarna volgen vervolg modulen 'Gebruik digitale bodem gegevens' en 'Uitwisseling van digitale bodemgegevens'.
De cursusreeks Bodemdigitaal bestaat uit de volgende drie modulen:
1. Basiscursus BodemDigitaal; Een instapcursus voor degene die nog niet vertrouwd zijn met de verwerking en de mogelijkheden van digitale gegevens van de boden de ondergrond
2. Cursus Gebruik van digitale bodemgegevens;Een cursus die specifiek ingaat op de toepassing van digitale bodemgegevens
3. Cursus uitwisseling van digitale bodemgegevens;Op grond van geharmoniseerde afspraken worden bodemgegevens met elkaar uitgewisseld. Hierdoor is het in de hele bodemketen mogelijk om deze gegevens te gebruiken. Van het landsdekkend beeld bodem tot de onderzoekscijfers van Bodemonderzoek. Deze derde cursus is opgezet om deze uitwisseling te ondersteunen.
Voor meer informatie:
Cor Neeft - projectco÷rdinator - cor.neeft@bodembreedacademie.nl
Rian Janse - secretariaat - info@bodembreedacademie.nl