Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKB richtlijn handmatige baggervolumebepalingen in voorbereiding

SIKB bereidt een richtlijn voor die beoogt de voorbereiding en uitvoering van handmatige baggervolumebepalingen doelmatiger en meer uniform te maken.

De richtlijn biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers meer houvast bij het voorbereiden van handmatige baggervolumebepalingen.
De richtlijn gaat antwoord geven op vragen als: wanneer kies ik, gezien de specifieke situatie en het exacte doel van mijn volumebepaling, voor dwarsprofielen en wanneer voor rastermetingen? Welke meetmethode en instrumenten pas ik dan toe? En welke afstand tussen profielen hou ik aan? Hoe bereken ik het baggervolume uit mijn veldmetingen? Hoe presenteer ik de gegevens? Daarnaast zal de richtlijn uniforme invulling geven aan een aantal termen die in het kader van handmatige baggervolumebepalingen regelmatig worden gebruikt, maar nogal eens voor misverstanden zorgen doordat de één ze anders interpreteert dan de ander.
De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbouwers hebben SIKB gevraagd de richtlijn op te stellen. De talrijke misverstanden en discussies omtrent baggervolumebepalingen, veelal tussen opdrachtgevers en opdrachtnemens van peilwerken en baggerwerken, vormen de aanleiding voor de vraag. Er is tot op heden geen nationale richtlijn om bij dergelijke discussies over de aanpak en uitvoering van handmatige baggervolumebepalingen op terug te vallen.
Een aantal waterschappen hebben wel al een richtlijn opgesteld op basis waarvan zij hun handmatige peilwerken (laten) uitvoeren. Die richtlijnen vormen het uitgangspunt voor de SIKB-richtlijn.
SIKB heeft een begeleidingscommissie opgericht waarin waterschappen, aannemers en adviesbureaus zijn vertegenwoordigd. Deze commissie gaat het opstellen van de richtlijn inhoudelijk begeleiden.
Naar verwachting is de richtlijn begin 2012 gereed.