Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKBekers 2011 naar Team WO II en Ad van Wensen

De winnaar van de SIKBbeker voor de Beste Grenzenverlegger in de archeologie is
het Team WO II van RAAP
, die voor bodembeheer & bodembescherming is gewonnen door
Ad van Wensen van de
Stichting Platform Fundering Nederland
.

Ruud Cino heeft op het SIKB jaarcongres, op 22 september 2011, de SIKBekers uitgereikt: één voor bodembeheer & bodembescherming en één voor archeologie. De beker voor de Beste Grenzenverlegger in de archeologie ging naar het Team WO II van RAAP, dat archeologisch onderzoek doet naar sporen en resten uit de Tweede Wereldoorlog. De beker voor de Beste Grenzenverlegger in bodembeheer & bodembescherming ging naar Ad van Wensen, die zich vanuit de Stichting Platform Fundering Nederland inzet voor diegenen die te maken hebben met verzakking van onroerend goed door paalrot.
Eind juni 2011 heeft SIKB via gerichte aanschrijving alsmede publicatie via de website van SIKB iedereen uitgenodigd om een persoon of een team voor te dragen waarvan men het idee had dat die het meest in aanmerking zou komen voor de SIKBeker. Medio augustus 2010 zijn de voordrachten beoordeeld door de jury, en zijn aansluitend 4 personen/teams genomineerd voor Bodembeheer & Bodembescherming en 3 teams/personen voor Archeologie.
De overige genomineerden waren:
Archeologie: Team Valkenburg (Valkenburg, Limburg) en Ria Berkvens (SRE, Eindhoven).
Bodembeheer en bodembescherming: Team Ondergrondse (Prorail), Cindy Matthijssen (OGA Amsterdam) en Jaap-Willem Hutter (ALcontrol Hoogvliet RT).
Alle genomineerden zijn of worden door de jury bezocht. Ook op grond van die gesprekken heeft de jury uiteindelijk de winnaars gekozen.