Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Symposium: aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Het NIBV verzorgt, in samenspraak met SIKB en de certificatie-instellingen, in Harderwijk een symposium over de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor de aanleg of het herstel van vloeistofdichte voorzieningen, de BRL SIKB 7700.

Het NIBV verzorgt, in samenspraak met SIKB en de certificatie-instellingen, in Harderwijk een symposium over de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor de aanleg of het herstel van vloeistofdichte voorzieningen, de BRL SIKB 7700. De BRL SIKB 7700 zal een aantal nu geldende BRL-en ( BRL 2319, BRL 2362, BRL 2369, BRL 2370, BRL 2371 en BRL 2372) gaan vervangen.
De kosten voor deelname aan de bijeenkomst zijn € 57,= per persoon (exclusief btw). NIBV-leden mogen gratis deelnemen. Aanmelden