Kennis van kwaliteit in bodembeheer

U kunt reageren op BRL SIKB 2300 voor Triade onderzoek

Eisen aan biologisch onderzoek naar bodemverontreiniging in concept vastgelegd. De reactieperiode is op 13 september 2011 gesloten.

Bij het vaststellen van de urgentie van een bodemsanering speelt onderzoek naar de ecologische risico's een rol. Deskundigen zijn overtuigd van de effectiviteit van de zogenoemde TRIADE-methoden. De juridische status van dit onderzoek is echter nog wankel, vooral omdat de eisen aan de uitvoering van het veldwerk bij TRIADE-onderzoek nog niet zijn vastgelegd in documenten met voldoende status. Met de ontwikkeling van een nieuw certificatieschema levert SIKB een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van dit knelpunt. Het protocol met de uitvoeringseisen aan de voorbereiding en uitvoering van het veldwerk is op 15 december 2012 vastgesteld. De ontwerp-BRL SIKB 2300 met de algemene kwaliteitseisen is op 27 november 2012 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. U kunt tot uiterlijk 7 januari 2013 reageren op deze ontwerp-BRL (niet meer op het protocol). Klik voor meer informatie op het nieuwsbericht op de homepage van deze website.Meer informatie over het protocol, inclusief rectificatie van 19-08-2011