Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Waaier Bodembescherming

De nieuwe waaier bodembescherming is er.

De waaier bodembescherming is geactualiseerd en bevat nu de wetgeving en normdocumenten van 2016.
De nieuwe, derde druk van de waaier bevat praktische informatie over voorzieningen en maatregelen bij inrichtingen en ondergrondse tanks. In de waaier vindt u een geordend
overzicht van:

  • Uitgangspunten voor de bescherming van de bodem (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, NRB)
  • Een toelichting op allerlei begrippen (voorziening, maatregel, vloeistofdicht, vloeistofkerend, etc).
  • Wanneer is een vloeistofdichte vloer verplicht? Welke eisen zijn er aan vloeistofdichte vloeren, hoe worden ze aangelegd, hersteld of ge´nspecteerd?
  • Keuren van ondergrondse opslagtanks: wanneer, op welke onderdelen van de installatie en hoe?
  • Overzichtelijke tabellen met wettelijke eisen.
  • Welke normdocumenten zijn van toepassing

Om de waaier te bestellen klik hier