Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Thema bijeenkomsten Inspectiebedrijven BodemBeschermende voorzieningen

27 juni en 5 juli - CURnet gebouw, Groningenweg 10, Gouda

Ter ondersteuning van de implementatie van het accreditatieschema 6700 en de invoering van de protocollen 6701 - 6704 organiseert SIKB een tweetal themabijeenkomsten 27 juni en 5 juli) voor inspecteurs BodemBeschermende Voorzieningen DI-1 en DI-2. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in het CUR net gebouw, Groningenweg 10, 2803 PV Gouda. Tijd: 13.00 - 17.00 u.
Opgeven gebeurt via het online inschrijformulier op de site van de BodemBreedAcademie (klik hier);
Doelstellingen De deelnemer:Neemt kennis van het accreditatieschema 6700 en Protocollen 6702 en 6704 (geo-electrisch meten / luchttestsystemen) uitsluitend op samenvattende wijze en leert deze toepassen in de inspectiepraktijk verwerft diepgravend en technisch inhoudelijke kennis van de protocollen 6701 en 6703 (visuele inspectie/ hydrologische meing) zodat verschillen in technische interpretaties in de inspectiepraktijk worden voorkomen; kan de wijzigingen ten opzichte van CUR/PBV-Anbeveling 44 beschrijven kan in de inspectiepraktijk verduidelijken wanneer welk protocol kan/ mag worden toegepast.ProgrammaInleiding (ca. 45 min.) SIKB werkwijze tot stand komen AS 6700 (reden en uitgangpunten), BRL 7700. Proces van de ontwikkeling AS 6700 (w.o. RvA toets) Relatie met regelgeving en uitvoering AS 6700 in detail (ca. 100 min) Inhoud Verschillen ten opzichte van CUR-PBV 44 Gevolgen voor inspectiebedrijven m.b.t. accreditatie Gevolgen voor inspectiebedrijven mogelijkheden uitbreiden inspectietechnieken Toelichting inspectietechnieken Protocollen 6701 – 6704 (ca. 60 min.) 6701 6703 6702 & 6704 Gelegenheid voor discussie (ca. 30 min.) Realisatie SIKB in samenwerking met ODI/VDV, SFA