Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Gecertificeerde bedrijven per protocol

Protocol Bedrijven (klik voor instelling)
BRL 15000 Bodemonderzoek en bodemadvies 
AP04 Analyses bouwstoffen (en korrelvormige afvalstoffen) 
AP04-A Algemeenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-E Analyse van Eluatenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-SB Samenstelling Bouwstoffen (niet zijnde grond) en Afvalstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-SG Samenstelling Grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-U Uitloogonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-V Monstervoorbehandelingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (accreditatie)registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - 1001 Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - 1003 Monsterneming voor partijkeuring vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1001 Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1003 Monsterneming voor partijkeuring vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1004 Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) 
BRL 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2100 Mechanisch Boren 
BRL 2100 - 2101 Mechanisch Borenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3001 Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3010 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3020 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3030 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3040 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3050 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3070 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Vregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3090 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3110 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3120 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3130 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3140 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3150 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3190 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3210 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3220 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3230 Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3240 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3250 Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3260 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Vregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3270 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend VIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3290 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6005 Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6006 Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringen registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6007 Milieukundige begeleiding van tijdelijke uitname van grond registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele techniekenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7005 Graven in de bodem en saneren van de bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7006 Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7007 Tijdelijke uitname van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
Normblad 8001 / 8002 Normblad Bodem en Ondergrond 
Richtlijn 8100 Bevoegd gezag taken en opdrachtgeving gebiedsgericht bodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 Grond 
BRL 9335 - 9335-1 Individuele partijen grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-2 Grond uit projectenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-4 Samengestelde grondproductenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-9 Civieltechnische keuringregistratie via SIKB
BRL 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
BRL 11000 - 11001 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemenwebsite Rijkswaterstaat Bodem+
BRL 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling 
BRL 12000 - 12010 Voorbereiden melding of vergunningregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12020 Voorbereiden technische uitvoeringregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12030 Uitvoeren bemalingregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12040 Aansturen bemalingregistratie via SIKB