Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Gecertificeerde bedrijven per protocol

Protocol (klik voor richtlijn) Bedrijven (klik voor instelling)
AP04 - Analyses bouwstoffen (en korrelvormige afvalstoffen)
AP04-A - Algemeenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-E - Analyse van Eluatenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-SB - Samenstelling Bouwstoffen (niet zijnde grond) en Afvalstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-SG - Samenstelling Grondwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-U - Uitloogonderzoekwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AP04-V - Monstervoorbehandelingwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - Monsterneming voor partijkeuringen (accreditatie)
AS 1000 - 1001 - Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspeciewebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - 1002 - Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 1000 - 1003 - Monsterneming voor partijkeuring vormgegeven bouwstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)
BRL 1000 - 1001 - Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspeciewebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1002 - Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1003 - Monsterneming voor partijkeuring vormgegeven bouwstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1004 - Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)
AS 2000 - 2001 - Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 - Het nemen van grondwatermonsterswebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 - Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 - Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie)
BRL 2000 - 2001 - Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 - Het nemen van grondwatermonsterswebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 - Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 - Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2100 - Mechanisch Boren
BRL 2100 - 2101 - Mechanisch Borenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek
AS 3000 - 3001 - Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsterswebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3010 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond standaardpakketwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3020 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Iwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3030 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3040 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3050 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IVwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3070 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Vwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3090 - Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond onderzoeksprotocolwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3110 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater standaardpakketwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3120 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend Iwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3130 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3140 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3150 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IVwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3190 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater onderzoeksprotocolwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3210 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem standaardpakketwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3220 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Iwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3230 - Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3240 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend IIIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3250 - Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IVwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3260 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Vwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3270 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend VIwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3290 - Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem onderzoeksprotocolwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
BRL 6000 - 6001 - Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 - Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 - Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6004 - Milieukundige begeleiding van nazorg (geldig tot 1 juli 2014)website Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
BRL 7000 - 7001 - Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele techniekenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7002 - Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methodenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7003 - Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7004 - Tijdelijk uitplaatsen van grondwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
BRL 7500 - 7510 - Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspeciewebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 - Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspeciewebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
Normblad 8001 / 8002 - Normblad Bodem en Ondergrond
BUM BE deel 1 - Besluitvormings Uitvoerings Methode bodemenergiesystemen - provinciale taken
BUM BE deel 2 - Besluitvormings Uitvoerings Methode bodemenergiesystemen - gemeentelijke taken
BUM Tijdelijke bemalingen - Besluitvormings uitvoeringsmethode tijdelijke bemalingen (onttrekken en lozen) voor waterschappen
BUM Wbb - BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb (BUM-Wbb)
BRL 9335 - Grond
BRL 9335 - 9335-1 - Individuele partijen grondwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-2 - Grond uit projectenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-4 - Samengestelde grondproductenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 9335 - 9335-9 - Civieltechnische keuring
AW Grondstoffen B.V. (Lisse)
G.J. Crienen Transport- en Aannemingsbedrijf B.V. (Baarlo)
Paulissen Grond, Water- en Wegenbouw BV (Goirle)
Theo Pouw B.V. (Utrecht)
Vervoeruitbating Frans Ceulemans en Cie (Berlaar (België))
BRL 11000 - Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen
BRL 11000 - 11001 - Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen
BRL 12000 - Tijdelijke grondwaterbemaling
BRL 12000 - 12010 - Voorbereiden melding of vergunning
Fugro NL Land B.V. (Leidschendam)
Henk van Tongeren B.V. (Apeldoorn)
Luinstra Bronbemaling B.V. (Nieuwleusen)
Luinstra Watermanagement (Nieuwleusen)
T.W. van Velzen Holding B.V. (Alkmaar)
Tjaden Adviesbureau voor grondmechanica B.V. (Alkmaar)
Van Harlingen Grondwater Management B.V. (Vogelenzang)
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. (Buren)
Wareco Ingenieurs (Amstelveen)
BRL 12000 - 12020 - Voorbereiden technische uitvoering
Bemalingscombinatie V.O.F. (Apeldoorn)
C.P.G. van der Veldt Bronbemalingen B.V. (De Kwakel)
Henk van Tongeren B.V. (Apeldoorn)
Koop Watermanagement B.V. h.o.d.n.v. Koop Bronbemaling B.V. (Oldenzaal)
Leendertse Bronbemaling B.V. (Sassenheim)
Luinstra Bronbemaling B.V. (Nieuwleusen)
Luinstra Watermanagement (Nieuwleusen)
P.J. de Vet en Zonen Mill B.V. (Mill)
T.W. van Velzen Holding B.V. (Alkmaar)
Van Harlingen Grondwater Management B.V. (Vogelenzang)
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. (Buren)
BRL 12000 - 12030 - Uitvoeren bemaling
Bemalingscombinatie V.O.F. (Apeldoorn)
C.P.G. van der Veldt Bronbemalingen B.V. (De Kwakel)
Henk van Tongeren B.V. (Apeldoorn)
Koop Watermanagement B.V. h.o.d.n.v. Koop Bronbemaling B.V. (Oldenzaal)
Leendertse Bronbemaling B.V. (Sassenheim)
Luinstra Bronbemaling B.V. (Nieuwleusen)
Luinstra Watermanagement (Nieuwleusen)
P.J. de Vet en Zonen Mill B.V. (Mill)
T.W. van Velzen Holding B.V. (Alkmaar)
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. (Buren)
BRL 12000 - 12040 - Aansturen bemaling
Bemalingscombinatie V.O.F. (Apeldoorn)
C.P.G. van der Veldt Bronbemalingen B.V. (De Kwakel)
Henk van Tongeren B.V. (Apeldoorn)
Koop Watermanagement B.V. h.o.d.n.v. Koop Bronbemaling B.V. (Oldenzaal)
Leendertse Bronbemaling B.V. (Sassenheim)
Luinstra Bronbemaling B.V. (Nieuwleusen)
Luinstra Watermanagement (Nieuwleusen)
P.J. de Vet en Zonen Mill B.V. (Mill)
T.W. van Velzen Holding B.V. (Alkmaar)
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. (Buren)
BRL 15000 - Bodemonderzoek en bodemadvies