Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificatie instellingen

Een certificatie-instelling toetst of de uitvoerende partij werkt conform de eisen in het betreffende document. Om dat te kunnen doen, moet de certificatie-instelling vooraf zelf ook voor die beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn.

Overzicht van certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben met SIKB voor schema's in het domein bodembeheer
(cursief = niet-wettelijk schema)

Certificatie-instellingContactpersoonE-mailadresOvereenkomst voor BRL SIKB
Aboma CertificeringWouter RielRiel@aboma.nl2100, 7000, 11000, 12000
EBN CertificationDante PresenzaDante.Presenza@ebncertification.nl7000
Normec CertificationFerry Bakkerferry.bakker@normecgroup.com1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335, 11000
Kiwa NederlandJan Keijzerjan.keijzer@kiwa.nl1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335, 11000, 12000
Normec NCKMarc Huigmarc.huig@normecgroup.com2100, 12000
SGS INTRON CertificatieBas van Oostenbas.vanoosten@sgs.com1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335
TÜV Nederland QARuud Francissenr.francissen@tuv.nl7000

De certificatie-instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies en wijzigingsbladen) van het CCvD Bodembeheer op te volgen. Tevens staat de certificatie-instelling voor alle schema's, met uitzondering van BRL SIKB 12000, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt.

De certificatie-instelling brengt jaarlijks een (geanonimiseerd) verslag uit aan het CCvD over de bevindingen. Dat kan voor het CCvD aanleiding zijn om richtlijnen te wijzigen. Het CCvD gebruikt de jaarlijkse bijdragen van de certificatie-instellingen ook om een jaarverslag uit te brengen. Zie bijvoorbeeld de Jaarrapportage over 2019.

Voor de juridische aspecten van niet-Nederlandse certificaten: zie artikel 13 Besluit Bodemkwaliteit.

Wilt u weten waarvoor een certificatie-instelling nog meer is geaccrediteerd, kijk dan op de website van de Raad voor Accreditatie.