Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Raad voor Accreditatie

De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) te Utrecht beoordeelt laboratoria, certificerende instellingen en inspectie-instellingen op hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Dat gebeurt op vele gebieden: van bouw en milieu, handel en industrie, landbouw en voedselveiligheid tot aan de gezondheidszorg. Ook bij bodembeheer, bodembescherming en archeologie. De RvA werkt op basis van de Wet Aanwijzing Nationale Accreditatie Organisatie (Wanai). 

De taken van de RvA binnen het werkgebied van SIKB betreffen:

  • Het accrediteren van certificerende instellingen
    Een certificerende instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Hiertoe moet de certificerende instelling zich vooraf (per beoordelingsrichtlijn) accrediteren. Wilt u weten waarvoor een certificerende instelling is geaccrediteerd, kijk dan bij certificatie-instellingen.
  • Het accrediteren van laboratoria, inspecteurs en anderen
    De Raad voor Accreditatie houdt toezicht op activiteiten van geaccrediteerde instellingen, zoals laboratoria (AS SIKB 3000 en AP04) en op geaccrediteerd veldwerk (AS SIKB 1000 en AS SIKB 2000). Verder op inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen (AS 6700, AS 6800, AS 6900).