Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Actieve sessie normblad 8003 op 29 januari 2013

Actieve sessie normblad 8003 voor waterschappen. Hoe om te gaan met de 'passieve' bodemtaken?

Datum: 29 januari 2013
Tijdstip: 13.30-16.00 uur
Locatie: Waterschapshuis Amersfoort
SIKB werkt in opdracht van de Unie van Waterschappen (UvW) aan een normblad 8003 voor waterschappen (bevoegd gezagtaken). Omdat kwaliteit en draagvlak essentieel zijn voor de toepassing en het gebruik van dit normblad, willen SIKB en UvW de waterschappen graag uitnodigen om op 29 januari as. mee te praten over de nadere invulling hiervan. Bent u als waterschapsmedewerker betrokken bij de uitvoering van bevoegd gezagtaken en wilt u mede invulling geven aan het normblad? lees dan hier verder.
Doelen van het normblad zijn:

  • het management op tactisch niveau te ondersteunen bij het doelmatig en gericht aansturen van de eigen organisatie en het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van bevoegd gezagtaken die in het kader van de Waterwet uitgevoerd dienen te worden;
  • de kwaliteit tussen de verschillende waterbeheerders te monitoren (peer review);
  • een kapstok te zijn voor managers (op tactisch niveau) waar operationele documenten, zoals de BUM tijdelijke bemalingen van SIKB, aan worden opgehangen (voor de werkvloer);
  • derden (publieke en private partijen) inzicht geven in de werkzaamheden van de Waterbeheerder.

Inhoudelijk bevat het normblad kwaliteitseisen voor de uitvoering van de passieve 'bodemtaken':

  • de kwaliteit van de waterbodem,
  • de grondwaterkwantiteit en
  • de toepassing van grond, bouwstoffen en baggerspecie in oppervlaktewater.

Tijdens de sessie zal een aantal sprekers kort presenteren hoe hun waterschap omgaat met genoemde passieve bodemtaken. Mede op basis daarvan wordt de discussie gevoerd.
Waterschapsmedewerkers die interesse hebben om op 29 januari ('s middags) interactief mee te denken en mee te praten over de nadere invulling van het normblad 8003 voor waterschappen zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via Guido.ritskes@sikb.nl. Ook kunt u hem mailen als u nog vragen of suggesties heeft.