Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Actualiseren documenten bodemenergie

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is in definitieve vorm is gepubliceerd en treedt op 1 juli 2013 in werking. Dus is het tijd om ook de BUM en HUM voor bodemenergie aan te passen aan de laatste wijzigingen die het Wijzigingsbesluit zijn doorgevoerd.

Actualiseren documenten bodemenergie

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is in definitieve vorm is gepubliceerd en treedt op 1 juli 2013 in werking. Dus is het tijd om ook de BUM en HUM voor bodemenergie aan te passen aan de laatste wijzigingen die het Wijzigingsbesluit zijn doorgevoerd. Dan beschikken provincies, gemeenten en omgevingsdiensten over actuele documenten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen.
Zowel de BUM en HUM voor provinciale taken als voor gemeentelijke taken worden aangepast. De wijzigingen betreffen :

  • toevoegen van de nieuwe eisen aan het energie-rendement van bodemenergiesystemen
  • de aangepaste eisen voor kleine open systemen
  • uitbreiding van de tekst over het registeren van bodemenergiesystemen
  • het actualiseren van de tekst m.b.t. aangepaste nummering van artikelen in het Wijzigingsbesluit
  • inmiddels is een Handleiding lozingen verschenen die in de BUM en HUM worden verwerkt

Overwogen wordt ook om beslisschema‚ÄĚs voor interferentiegebieden en masterplannen toe te voegen.

De nieuwe versie van de BUM en HUM wordt naar verwachting voor 1 juli 2013 gepubliceerd op deze website.

Voor de huidige versie van de BUM en HUM zie /richtlijnen_detail.aspx?id=10442

Meer informatie over BUM (vergunningverlening bodemenergie) zie /pagina.aspx?id=10437

Meer informatie over HUM (toezicht en handhaving bodemenergie) zie /pagina.aspx?id=10435