Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Belangstellingsregistratie gestart uitvoeren evaluatie KNA waarderingssystematiek

Het CCvD Archeologie heeft besloten tot het laten uitvoeren van een evaluatie naar de KNA waarderingssystematiek. U kunt uw belangstelling voor deze opdracht tot 26 april kenbaar maken

SIKB project 157 Deelopdracht II
De huidige waarderingssystematiek in de KNA Landbodems dateert al van voor de komst van de KNA in 2000. Het CCvD Archeologie heeft op 18 maart jl. besloten tot het laten uitvoeren van een evaluatie naar de huidige KNA waarderingsystematiek. Het doel van deze evaluatie is om die systematiek te willen optimaliseren. Met de evaluatie voorafgaand daaraan wordt o.a. in beeld gebracht hoe de validiteit van de meetwaarden die aan de waarderingscriteria (conservering, gaafheid, zeldzaamheid, etc.) ten grondslag liggen verbeterd kunnen worden. In de evaluatie wordt expliciet ook in beeld gebracht hoe deze optimalisatie aansluit bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de bevoegde overheid.
U kunt uw belangstelling op de volgende wijze kenbaar maken:
"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 26 april 2013 mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Het PvA kunt u downloaden klik hier
Uw registratie (maximaal 2 A4'tjes) moet de volgende informatie bevatten:

  • kerngegevens van de onderneming/organisatie die in aanmerking voor de opdracht wenst te komen (adresgegevens, contactpersoon, KvK-nummer)
  • in samenwerking met welke ondernemingen/organisaties (in de vorm van onderaannemers) een offerte wenst te worden ingediend;
  • gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de beoogde uitvoerders in relatie tot dit specifieke project aan de hand van CV”s en referentieprojecten (CV”s en projecten vallen buiten de max. 2 A4 eis);
  • motivatie voor- en initiële visie op de uitvoering van het project.

Maximaal vijf potentiële uitvoerders zullen om een offerte worden gevraagd. Als het totaal aantal registraties dit aantal van vijf overtreft, zal SIKB een selectie uit de ontvangen registraties maken, op basis van de gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De criteria die hierbij gehanteerd zullen worden, zijn:
(1) de motivatie voor- en visie op de uitvoering,
(2) expertise en ervaring (CV”s)
(3) Referentieprojecten
De geregistreerde potentiële uitvoerders, die niet geselecteerd zijn, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.