Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bloembollen, bodem en kwaliteit

Op verzoek van de branchevereniging in de bloembollensector (de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, KAVB
) neemt SIKB het beheer op zich van de “Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector”.

Deze kwaliteitsrichtlijn is in de agrarische sector al sinds 2002 in gebruik. Achtergrond van de overdracht aan SIKB is de integratie van wetgeving: de inbouw van het Besluit Landbouw Activiteiten in het Activiteitenbesluit. Hierdoor komen steeds meer wettelijke eisen aan bedrijven in één integrale wettelijke regeling te staan. Daardoor is het ook logisch geworden om de bestaande kwaliteitsregeling voor bezinkbassins onder te brengen bij SIKB. Binnen SIKB is het CCvD en Accreditatiecollege Bodembescherming belast met het beheer. Zo zijn diverse kwaliteitsregelingen op het gebied van bodembescherming onder één dak gekomen. Dat bevordert communicatie en inhoudelijke afstemming van activiteiten.
Klik hier voor deze Handreiking.