Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

College Bodembescherming beheert regeling kit-productie

Met ingang van 1 mei 2013 is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van SIKB belast met het beheer van BRL 2825
Voegvullingsmassa's voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende voorzieningen.

Met ingang van 1 mei 2013 is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van SIKB belast met het beheer van BRL 2825 Voegvullingsmassa's voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende voorzieningen. Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn bevat de kwaliteitseisen voor de productie van voegvullingsmassa voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende voorzieningen. Voegvullingsmassa is het materiaal voor het vloeistofdicht maken van voegen en aansluitingen, (“kit”). Het betreft met name vloeistofdichte vloeren bij tankstations, afvalpunten voor motorbrandstoffen, garages, wasplaatsen, autosloperijen en vliegvelden.
De BRL werd tot 1 mei beheerd door het College KGWW van KIWA, maar past naar de mening van de betrokkenen beter bij de inhoudelijke aspecten en expertise van het CCvD Bodembescherming. Het KOMO-logo blijft van toepassing.
U vindt de BRL op /richtlijnen_detail.aspx?id=11570&tag(id="11570&tag"" href="/richtlijnen_detail.aspx?id=11570&tag")