Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

De bodemsector verandert en de overheid verandert mee

De bodemsector ondergaat in hoog tempo een aantal veranderingen. Deze veranderingen betreffen zowel de inhoud van het werk (verbreding van het begrip bodem) als de organisatie van de overheid (integratie van taakuitvoering). Geef uw reactie op het Ontwerp Normblad 8001/8002 tot 1 maart 2013.

De bodemsector ondergaat in hoog tempo een aantal veranderingen. Deze veranderingen betreffen zowel de inhoud van het werk (verbreding van het begrip bodem) als de organisatie van de overheid (integratie van taakuitvoering). Dat betekent dat wetgeving, beleid en kwaliteitsafspraken er anders uit komen te zien.
Het normblad is een document voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten dat hen faciliteert bij het adequaat uitvoeren van de taken. De normbladen bestaan nu uit 2 delen:

  • voor provinciale bodemtaken: normblad 8001
  • voor gemeentelijke bodemtaken: normblad 8002

De normbladen worden toegepast door circa 40 provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Zij werken samen in het Platform Overheid en Kwaliteit Bodem (POKB).
Het CCvD Bodembeheer heeft, op voorstel van de provincies, gemeenten en omgevingsdiensten die samenwerken in het POKB, een ontwerp-wijziging van de huidige normbladen 8001 voor provinciale bodemtaken en 8002 voor gemeentelijke bodemtaken vastgesteld. Tegelijk worden de normbladen samengevoegd tot één document: Normblad 8001/8002.
Het ontwerp-Normblad 8001/8002 “Bodem en ondergrond” sluit aan op de inhoudelijke verbreding en de integratie van taken. De nieuwe versie helpt bij het gestructureerd doorvoeren van de inhoudelijke en organisatorische veranderingen. Aanleiding zijn diverse inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Met de wijzigingen is het Normblad explicieter geschikt voor zowel taken die de gemeenten en provincies zelf uitvoeren, als voor de taken die voor de “moederorganisatie” door een omgevingsdienst worden uitgevoerd. De wijzigingen worden toegelicht in deze notitie.
Het ontwerp ligt nu ter inzage. U kunt reageren tot 1 maart 2013. SIKB stelt het op prijs als u gebruik maakt van het reactieformulier.