Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000 en toezicht

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000 en toezicht op 5 maart jl. was zeer goed bezocht.

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000 en toezicht op 5 maart jl. was zeer goed bezocht. In de geanimeerde en soms stevige discussies werd gesproken over thema”s als historisch onderzoek, essentiële eisen van de overheid, informatieinput voor risicogestuurd toezicht en de BRL15000. Deze en andere thema”s worden uitgewerkt in diverse projecten die in de loop van het jaar afgerond moeten worden. De gewaardeerde inbreng en ervaring van de meer dan 80 aanwezigen wordt hierin meegenomen. De exacte planning voor de projecten wordt in april vastgesteld door het CCvD Bodembeheer van SIKB. De voortgang van dit alles is te volgen via deze site.
Klik hier voor de sheets van de bijeenkomst.