Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Een sluitend kwaliteitssysteem in archeologische monumentenzorg: de documenten voor 7 februari gepubliceerd!

De conceptdocumenten van het advies van het CCvD Archeologie aan de Minister van OCW zijn gepubliceerd ter voorbereiding op de de informatiebijeenkomst op 7 februari 2013.

Publicaties Link naar het concept eindrapport Advies CCvD Link naar de richtinggevende notitie (conceptbrief bij het advies) Link naar de synopsis autonome ontwikkelingenLink naar het conceptverslag van de extra CCvD vergadering op 28-01 jl. in het kader van het advies
Doel van de bijeenkomst
Deze informatiebijeenkomst staat geheel in het teken van het advies van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) archeologie aan de Minister van OCW met als eindhorizon een sluitend kwaliteitssysteem voor de archeologische monumentenzorg. Draagvlak voor het advies beschouwt het CCvD Archeologie als cruciaal. Daarom zijn er de afgelopen periode veel gesprekken met partijen geweest. Graag informeren wij u tijdens deze bijeenkomst over de uitgevoerde analyse, de belangrijkste ontwikkelingen die op ons afkomen en de contouren van het advies zoals dat eind april 2013 zal worden aangeboden aan de Minister.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle actoren werkzaam in de archeologie. Ook andere betrokkenen in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn van harte welkom.

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. Route http://www.cultureelerfgoed.nl/node/232
Programma
13.00 - 13.30 uurOntvangst 13.30 - 13.40 uurWelkom en toelichting op het programma en het doel van deze bijeenkomst Kees Meijler (voorzitter CCvD)13.40 – 14.10 uurAlgemene inleiding over de analyse, de komende ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de headlines van het advies en planning.Walter de Koning en Heleen van Londen (SIKB)14.10 – 15.10 uurUiteen in groepen Gelegenheid voor vragen en discussie over de contouren van het advies van het CCvD aan de Minister van OCW.Kees Meijler
Walter de Koning, Heleen van Londen en Esther Wieringa15.10 – 15.30 uurKoffie & thee pauze 15.30 – 16.00 uurVervolg werkgroepen 16.00 – 16.30 uurPlenaire terugmelding en vervolgo.l.v. Kees Meijler16.30 uurAfrondende borrel Klik hier om u aan te melden.
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 1 februari 2013 aanmelden. Deelname is gratis.
Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst het rapport.Klik hier voor een pdf versie van het programma