Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Gratis voorlichtingsbijeenkomst over certificering van bodemenergiesystemen

Houdt uw bedrijf zich bezig met bodemenergiesystemen? Het nieuwe “Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen” verlangt vanaf 1 oktober een 2014 een certificering van bedrijven die bodemenergiesystemen
installeren, beheren en/of onderhouden. Laat u over de gevolgen hiervan voor uw bedrijfsvoering voorlichten op de gratis bijeenkomst hierover.

Houdt uw bedrijf zich bezig met bodemenergiesystemen?Dan komt vast en zeker het nieuwe “Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen” op uw pad. Dit besluit verlangt vanaf 1 oktober een 2014 een certificering van bedrijven die bodemenergiesystemen installeren, beheren en/of onderhouden (eventueel via de waterpomp).
Wat zijn de gevolgen van het “Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen” voor uw bedrijfsvoering?Laat u voorlichten op de gratis voorlichtingsbijeenkomst van een middag over de certificering van bodemenergiesystemen. Wij helpen u graag op weg!
U bent welkom op 26 of 28 november 2013Zorg dat u bij de voorlichtingsbijeenkomst bent. U heeft de keuze uit:

  • dinsdagmiddag 26 november 2013 in Dordrecht
  • of donderdagmiddag 28 november 2013 in Amersfoort.

Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomstExperts behandelen onder meer vragen uit de markt zoals:

  • wat verlangt de wetgever precies?
  • moet mijn bedrijf ook worden erkend?
  • hoe kan mijn bedrijf gecertificeerd worden?
  • dient mijn medewerker of ik een aanvullende opleiding te volgen?
  • welke maatregelen moet ik nemen?
  • wat zijn de gevolgen van het besluit voor mijn bedrijfsvoering?

Geïnteresseerd?De aanmelding verloopt via ISSO. Aanmelden kan daarom via www.isso.nl/kennisbijeenkomsten. Wendt u zich bij vragen over de aanmelding tot ISSO.
AttentieHeeft u zich aangemeld en bent u onverhoopt verhinderd? Afmelden kan tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst. Daarna wordt € 50,- no show-kosten in rekening gebracht.
De voorlichtingsbijeenkomst wordt u aangeboden door de samenwerkende organisaties:
BodemenergieNL, brancheorganisatie
ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector
Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI)
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)////