Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Hanteren BRL 1000

De Raad v State heeft uitspraak gedaan in een zaak die draait om enkele eisen in de BRL 1000. Deze uitspraak is voor meer bureaus van belang.

De Raad v State heeft op 7 augustus uitspraak gedaan in een zaak (zaaknummer 201206344/1) waarbij een bureau beroep had aangetekend tegen een last onder dwangsom, opgelegd door de ILT. De zaak draait om het hanteren van enkele eisen in de BRL 1000 (in het bijzonder par 6.2.1 van protocol 1001). De uitspraak is voor meer bureaus van belang:
1. definitie van partij. Conclusie die nu aan de uitspraak ontleend kan worden is, dat het begrip 'aaneengesloten' strikt gehanteerd wordt.
Dus één partij ontgraven en in verschillende hopen geparkeerd keuren, is volgens deze uitspraak niet toegestaan.
2. het raster moet een volledige dekking geven van de partij.
3. verdelen van een hoop grond in meerdere partijen is niet toegestaan indien de aldus ingedeelde grond niet gescheiden kan worden ontgraven.
SIKB zal de komende weken bezien of de uitspraak aanleiding geeft tot het verduidelijken van de tekst van BRL 1000 en/of protocol 1001. Berichten hierover worden gepubliceerd op deze website.