Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Het CCvD Archeologie adopteert richtlijn van English Heritage als nieuwe KNA Leidraad voor Geofysisch onderzoek

In september 2012 heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) besloten om voor de geofysische prospectie van landbodems geen aparte KNA leidraad op te stellen, maar de Engelse richtlijnen voor Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation (2008) van English Heritage (EH) te adopteren.

In september 2012 heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) besloten om voor de geofysische prospectie van landbodems geen aparte KNA leidraad op te stellen, maar de Engelse richtlijnen voor Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation (2008) van English Heritage (EH) te adopteren. De belangrijkste redenen hiervoor waren de goede kwaliteit, de volledigheid en de grote mate overeenkomst tussen deze Guidelines en wat op dit moment voor de verdere ontwikkeling van de geofysische prospectie in Nederland wordt nagestreefd.
Bij diverse recente studies is geconstateerd dat de geofysische prospectie als volwaardige set van archeologische technieken in ons land weliswaar veel potentie in zich draagt, maar op dit moment nog onvoldoende uit de verf komt. Het CCvD Archeologie wil graag een lans breken voor een bredere de toepassing van deze technieken in de Nederlandse situatie en denkt dat het daarom goed is om maximaal te profiteren van de ervaring en expertise die in de landen om ons heen al is opgedaan. Op dit moment is deze het grootst en het meest toegankelijk in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien vertonen het bestel en het proces van archeologische monumentenzorg in het Verenigd Koninkrijk en ons land zoveel overeenkomsten dat de systematiek van de Guidelines vrij gemakkelijk in te passen is in de Nederlandse manier van informeren, uitvoeren, rapporteren en toetsen. Ook zijn deze Guidelines, net zoals het CCvD dat in Nederland nastreeft, in nauwe afstemming met de archeologische beroepsgroep – in het Verenigd Koninkrijk is dat de brancheorganisatie IFA (Institute of Field Archaeologists) – tot stand gekomen. Het uiteindelijke doel van de richtlijnen is, wederom net zoals dat voor al onze Nederlandse leidraden geldt, in de toepassing ervan een bepaalde minimumkwaliteit te waarborgen, de onderlinge vergelijkbaarheid te verhogen en de transparantie bij het uitvoeren van archeologische werkzaamheden voor anderen te vergroten.
Het CCvD Archeologie heeft in 2012 ingestemd met het beschikbaar stellen van de Guidelines Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation van English Heritage als nieuwe KNA Leidraad. In overleg met English Heritage is vanaf heden een link geplaatst op de SIKB website naar de meest actuele versie van de Guideline. Link naar de Leidraad en de Toelichtende notitie
[webkit-fake-url:/FB2DDCE9-6CB3-4383-BE5A-F4D80CCAFC5E/image.tiff]