Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Meer aandacht voor herstel van vloeistofdichte vloeren

Per 1 maart 2013 is de BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van vloeistofdichte vloeren en verhardingen in werking getreden.

Voor diverse typen inrichtingen is een vloeistofdichte vloer of verharding verplicht teneinde bodemverontreiniging te voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 4200 bezinetankstations die Nederland telt en verder voor voorzieningen als wasstraten.
Voor de aanleg van vloeren en verhardingen gelden nu 7 beoordelingsrichtlijnen. Zij zijn verouderd en worden vervangen door één nieuwe BRL SIKB 7700. De nieuwe BRL is weer helemaal up to date met de stand van de techniek. De eisen zijn gepreciseerd. Het samenvoegen van 7 beoordelingsrichtlijnen tot één is overzichtelijker en dat is ook voor opdrachtgevers en toezichthouders goed nieuws.
herstel Belangrijke verbetering is dat ook voor het herstellen van vloeistofdichte vloeren en verhardingen een duidelijke regeling is opgenomen. Het vakkundig herstellen van een beschadigde of deels opgebroken vloer is immers net zo belangrijk als de zorgvuldigheid die is betracht bij de aanleg. De aannemer verstrekt de opdrachtgever een Bewijs Herstel onder Certificaat (BHOC).
van oud naar nieuw U vindt de nieuwe BRL SIKB 7700 op /richtlijnen_detail.aspx?id=9951 . De beoordelingsrichtlijnen die worden vervangen zijn:
Nummer Naam BRL 2319 Aanleg van vloeistofdichte verhardingen van prefabelementen BRL 2362 Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton BRL 2369 Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies BRL 2370 Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen BRL 2371 Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton BRL 2372 Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt BRL 5262 Het plaatsen en monteren van prefabelementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken

Het gebruik van de BRL SIKB 7700 is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit en de Regeling bodemkwaliteit. Volgens de Regeling bodemkwaliteit vervallen de oude BRL-en al per 1 juli 2013. Naar verwachting wordt deze termijn door de minister I&M verlengd tot 1 april 2014.