Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie BRL 9335 (Grond)

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9335 Grond (versie 3.6).

Versie 3.6 van BRL 9335
Met de aanpassing is BRL 9335 in lijn gebracht met de actuele regels voor toetsing van certificatieschema‚ÄĚs, zoals gehanteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit heeft vooral geleid tot enkele (deels )redactionele aanpassingen in hoofdstuk 5 van de BRL, waarin de eisen aan de certificatie-instellingen zijn beschreven.
Daarnaast zijn de al eerder door het CCvD Bodembeheer vastgestelde en door de Stichting bouwkwaliteit aanvaarde aanpassingen, zoals verwoord in het Wijzigingsblad behorende bij versie 3.4 van 21 maart 2013, nu in de gewijzigde tekst ingevoegd.
De nieuwe versie van de BRL heeft voor certificaathouders dus geen consequenties.
Protocollen niet gewijzigd
Alleen de BRL is gewijzigd, de protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9 niet. De interpretaties voor deze protocollen zijn dus nog steeds van kracht. Zij zijn nu te vinden in een Wijzigingsblad bij versie 3.6 van BRL 9335 van 1 mei 2013.
Meer informatieKlik hier voor de nieuwe versie van BRL 9335 en het overzicht van de in de BRL doorgevoerde wijzigingen. Hier is ook het nieuwe Wijzigingsblad te vinden.
Invoering per 1 juli 2014
Versie 3.6 van BRL 9335 kan per direct door de certificerende instellingen worden gebruikt, maar moet zijn ge√Įmplementeerd op 1 juli 2014.