Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opleiding Coördinator Grondwatertechniek biedt meer grip op het proces van grondwaterbemaling

In de bouw- en infrawerken is het bemalen van sleuven en putten een hulpmiddel om droog te kunnen werken.

In de bouw-en infrawerken is het bemalen van sleuven en putten een hulpmiddel om droog te kunnen werken. Maar bemalen is ook een hulpmiddel met risico”s en mogelijk grote effecten. SIKB werkt sinds 2009 aan betere grondboringen en grondwaterbemaling. Dat doet SIKB in nauwe samenwerking met de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) van Bouwend Nederland.
Op basis van de BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen en bijbehorende protocollen heeft de Vakgroep ONG nu een opleiding “Coördinator Grondwatertechniek” ontwikkeld met Hogeschool Van Hall Larenstein. De inhoud en opzet van deze opleiding is in samenwerking met diverse vertegenwoordigers van vakgroepleden tot stand gekomen. Meer info via info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl of telefonisch 079-3252177.