Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Oproep van voorzitter Baggernet: maak gebruik van SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen

Op donderdagmiddag 28 november organiseerde SIKB in samenwerking met Waterschap Rivierenland de bijeenkomst
Meer grip op baggervolumes
.

Op donderdagmiddag 28 november organiseerde SIKB in samenwerking met Waterschap Rivierenland de bijeenkomst Meer grip op baggervolumes.
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over oplossingen voor de discussies omtrent baggervolumebepalingen in de kleinschalige baggersector.
Daarbij riep Kees Vonk, lid van de directieraad van Waterschap Rivierenland en voorzitter van platform Baggernet, de baggersector op de SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen te gaan gebruiken. De discussies die al jaren spelen op dit gebied kunnen namelijk deels worden opgelost, als de richtlijn consequent wordt toegepast. Daarom hebben de metende partijen en zeker ook opdrachtgevers de verantwoordelijkheid de richtlijn toe te passen dan wel voor te schrijven, zegt Vonk. Met de ervaringen die tijdens het gebruik worden opgedaan kan het document waar nodig worden verbeterd.
Via SIKBTV Meer grip op baggervolumes is de oproep van de heer Vonk en de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven te zien en te beluisteren.
Via Richtlijnen en protocollen BRL 2000 is de richtlijn zelf en het Infoblad Richtlijn baggervolumebepalingen te downloaden.
Binnenkort zijn via Waterbodem - Baggervolumebepalingen een impressie van de bijeenkomst en de presentaties te downloaden.