Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Pao, Fugro en SIKB organiseren cursus Bemalingen bij bouwprojecten, 30 en 31 mei.

Regelmatig ontstaat er schade in de omgeving van bouwprojecten, of vallen bouwwerken duurder uit dan vooraf begroot.

Regelmatig ontstaat er schade in de omgeving van bouwprojecten, of vallen bouwwerken duurder uit dan vooraf begroot. Vaak is de bemaling, direct of indirect hiervan de oorzaak. Onvoldoende kennis en een onsamenhangende en versnipperde bemalingsketen zijn hiervan de oorzaak. Om de bemalingsketen, van ontwerp tot en met einde uitvoering, aaneengesloten te maken zijn recent een beoordelingsrichtlijn, protocollen en richtlijnen opgesteld, de BRL SIKB 12000 en BUM TB. Klik hier voor de documenten. De aaneengesloten bemalingsketen en met name het vergroten van de kennis moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en een reductie van de faalkosten.
Klik hier voor meer informatie over de cursus.