Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Programma SIKB congres 2013 bekend! Aanmelden vanaf vandaag mogelijk

Kennis en kunde in een integrale wereld, dit jaar zetten we de spotlight op u als vakman of vakvrouw!

De afgelopen jaren stond het thema van het SIKB congres wisselend in het teken van samenhang, integraliteit en samenwerking. Hierbij lag de focus dikwijls op het niveau van de sector of de organisatie. Dit jaar zetten we voor de verandering de spotlight op u als vakman of vakvrouw.
Want uw vakgerichte kennis en kunde blijft belangrijk, maar tegelijkertijd wordt meer en meer van u verwacht om te gaan werken als een “integrale omgevingsprofessional”; u wordt geacht een vakman of -vrouw te zijn en tegelijkertijd bewust te zijn van die brede context waarbinnen u werkt. Wat betekent dit ogenschijnlijke dilemma voor u in de praktijk?
De ochtend staat in het teken van het belang van vakmanschap in relatie tot de gewenste samenhang en onderlinge afstemming. Want wat moet die coördinator vergunningverlening, die beleidsmedewerker bodem of die projectleider baggerwerken dan precies doen? Met wie? Wanneer? En hoe? Waar haalt u gericht kennis vandaan over andere vakgebieden en hoe geeft u vanuit uw eigen kennis en kunde invulling aan het gewenste “Eenvoudig beter” in de Omgevingswet? Hoe kijken we naar deze “ontmoetingen” vanuit de verschillende vakgebieden en hoe blijft vakmanschap daarin overeind?
In de middag kunt u kiezen uit een rijk aanbod aan actuele onderwerpen op het gebied van bodem, archeologie, water, digitale uitwisseling en bodembescherming. U kunt in de middag in 2 rondes een keuze maken uit 6 verschillende sessies.
Kortom, het SIKB-jaarcongres 2013 biedt u tal van sprekers en onderwerpen om u mee te nemen en te inspireren. Dit alles om u een klein beetje verder te helpen in het vinden van uw weg in het nieuwe omgevingsrecht. En uiteraard is er tijd voor netwerken tijdens de pauzes. Op 25 september wordt voor de 10e keer de SIKBeker uitgereikt. Kent u een vakman of vakvrouw die in aanmerking komen voor de SIKBeker 2013? Aarzel dan niet en draag hem/haar voor! Klik hier voor meer informatie over de SIKBeker 2013
Het congres vindt plaats in Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Deelname is gratis.
Op het aanmeldformulier stelt u uw eigen dagprogramma samen op basis van uw eigen belangstelling en interesses.
Download hier het programmaboekje. Klik hier voor aanmelden.